Průvodce

Bankroll management

Bankroll management je v sázení na sport často přehlížený. Právě bankroll management je ovšem nedílnou součástí ziskového sázení. V podstatě se dá tvrdit, že bez správného bankroll managementu se ziskem lze sázet pouze velmi obtížně a nebo dokonce vůbec. Správný bankroll management je tedy
stejně důležitý, jako správná strategie sázení. Co to je bankroll management a jak s ním správně pracovat?

Co je to bankroll?

Abychom si mohli vysvětlit, co je to bankroll management, musíme začít vysvětlením, co je to bankroll. Bankrollem ve sportovním sázení jsou peníze, které na tuto činnost máte vyhrazené. Z pohledu ziskového sázkaře nic jiného než bankroll neexistuje. Ziskoví sázkaři si do sázkovky neposílají peníze průběžně, ale pouze rozmnožují svůj bankroll a peníze postupně vybírají.

Co je to bankroll management?

Z výše uvedeného vyplývá, že bankroll management je správa peněz určených k sázení. Jedná se o sadu přikázání, jak nakládat se svými penězi na sázení tak, abychom je (společně s účinnou strategií sázení) pomalu rozmnožovali. Bankroll management vychází z řízení rizika a maximalizace zisku. Bankroll management nám tedy říká, kdy a kolik peněz máme v ložit v závislosti na tom, kolik máme peněz v bankrollu a nebo jak velký risk při sázce podstupujeme.

Obecně se dá říci, že správa peněz se stará o to, abychom měli dostatek peněz na sázení v dlouhodobějším horizontu a nepřišli tak o své peníze v bankrollu dříve, než se projeví výhoda, s níž sázíme. V sázení totiž přicházejí série. Série výher střídají série proher. Tyto série překonáte, ale musíte s nimi počítat.

Jak správně pracovat s bankrollem?

Existují dva základní přístupy k bankroll managementu – sázení vždy stejně vysoké částky nebo sázení částky v závislosti na aktuální výšce bankrollu.

Sázení stejně vysoké částky na každou sázku

Toto je nejjednodušší přístup k bankroll managementu. Podle tohoto přístupu si sázkař bankroll rozdělí na stejné části podle toho, jak vysoké riziko chce podstupovat. Obecně platí, že bankroll by se měl rozdělit alespoň na 100 stejných částí. Tzn. pokud v bankrollu máte například 1000 jednotek, potom na jednu sázku budete sázet vždy 10 jednotek (1000/100).

Pokud ovšem sázíte za vyšší kurzy, řekněme například 2,50 a výše, bankroll byste si měli rozdělit na větší množství jednotek. Při sázení v kurzu 3,00 se doporučuje rozdělit si bankroll na 200 jednotek. Tzn. pakliže byste v bankrollu měli 1000 jednotek, potom na jednu sázku budete dávat pouze 5 jednotek (1000/200). Důvod je takový, že čím jsou kurzy vyšší, tím menší pravděpodobnost na výhru obvykle mají a tím jsou nestabilnější. Delší proherní série jsou proto pravděpodobnější.

Sázení částky v závislosti na aktuální výšce bankrollu

Tento přístup k bankroll managementu je o něco obtížnější, zároveň však poskytuje lepší výsledky.
V rámci tohoto bankroll managamentu vypočítáváte přesnou výši sázky v závislosti na aktuálním
stavu bankrollu. Díky tomu sázíte vždy maximální částku, kterou si vzhledem k riziku můžete dovolit.
Ani o korunu méně/více.

Obecné pravidlo říká, že byste nikdy neměli riskovat více než 1% ze svého zbývajícího bankrollu. Pokud tedy máte 1000 jednotek, potom vaše první sázka bude 10 jednotek (1000/100). Výpočet aktuální sázky však provádíte po každé sázce zvlášť. To znamená, že jakmile se po několika sázkách dostanete na zůstatek například 500 jednotek, potom vaše další sázka bude 5 jednotek (500/100) atd.

Samozřejmě i zde platí, že výšku sázky byste měli přizpůsobit riziku, které v sázení podstupujete. Jestliže sázíte na kurzy do 1,50, potom na jednu sázku můžete riskovat například i 2-5% z bankrollu. Naopak pokud sázíte na kurzy 3,00 a vyšší, na jednu sázku byste neměli riskovat více než 0,5% z bankrollu.

Závěr

Vaše výhoda se často projeví až ve středně dobém či dlouhodobém horizontu a s tím je potřeba počítat. Proto je bankroll management je nezbytnou součástí ziskového sázení. Pakliže k němu nebudete přistupovat správně, snadno se stane, že o své přijdete.

Nejlepší Sázkové kanceláře

Všechny sázkovky
18+ Ministerstvo financí varuje:
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.